De Jonge Vuurvogel

De Jonge Vuurvogel is een jeugdorkest in symfonische bezetting voor jonge muzikanten van 8 tot 14 jaar. In het orkest wordt gestreefd naar hoog artistiek niveau, waarbij de individuele ontwikkeling maar vooral het plezier van samen musiceren voorop staan. Na de Jonge Vuurvogel bestaat de doorstroommogelijkheid naar Jeugdsymfonieorkest de Vuurvogel.

We repeteren elke dinsdag op het Meander College. Om 16.45 stemmen we de instrumenten zodat we om 17.00 uur kunnen starten.

Meedoen? Ja, natuurlijk! We houden vier meespeelrepetities aan het begin van het nieuwe seizoen. Stuur een mail naar aanmelden@vuurvogeljeugdorkest.nl