Organisatie

Doel van de stichting
Stichting de Vuurvogel is op 17 september 2002 in het leven geroepen om de organisatorische en zakelijke kant van de orkesten en ensembles te ondersteunen. De stichting stelt zich een aantal doelen, waaronder het stimuleren van actieve muziekparticipatie door jongeren en het stimuleren van het muziekklimaat in de regio Zwolle.

Bestuur
Anita Middel, voorzitter
Tineke van de Vliet, secretaris
Louis van den Berg, penningmeester
Eugène van Boheemen, koren/ArtEZ
Henriëtte Heeringa, pr/marketing
Jeroen Knol, logistiek

Ledenadministratie
Louis van den Berg
Scharten Antinkstraat 14, 8023 CD Zwolle
06-30498230
ledenadm.vuurvogelzwolle@gmail.com

Adviseurs
Hein Spanjaard, artistiek adviseur
Wanda Everts, vertrouwenspersoon
Martin Hemmink, adviseur bedrijfsleven

Orkestouders
Andrea van den Berg, JSO
Corrie ten Hoove, JSO
Merijn Keur, JV
Menno en Lisette Verschoor, JV
Elsbeth de Boer, JV

Productieleiders
Jeroen Knol
Frank IJmker
José de Haan

Bibliotheek, video, fotografie, vormgeving
Jetty Keizer
Marika Selis
Renate van Uffelen
Annemarie Zijl – www.annemariezijl.nl

Orkestcommissie JSO
Carlijn Kuiper
Sander van Helden
Maurice Hooijkammer
Michaëla Capelle (cm)
Elleke de Vries
Lycke Dam

Contributie seizoen 2019-2020
Jeugdsymfonieorkest De Vuurvogel €215 (incl. studieweekend)
De Jonge Vuurvogel €135
Vuurvogel OpStreek per project €45
Fluitensemble Toverfluit per project €50
Kinderkoor Konstantijn €125 (1 uur/week) of €150 (1,5 uur/week)
Jeugdkoor #Voices €175

Spaarregeling tournee JSO
Er is een spaarregeling voor de tournee naar Italië in 2020. 

Bank
NL47 RABO 0300 6504 18 t.n.v. Stichting de Vuurvogel, Zwolle (ANBI-status)
NL44 RABO 0300 6569 71 t.n.v. Stichting Kinderkoor Konstantijn, Zwolle

Verslagen en begrotingen
Jaarverslag Stichting de Vuurvogel en Stichting Koorschool Konstantijn 2018
Financieel jaarverslag Stichting de Vuurvogel 2018
Financieel jaarverslag Stichting Koorschool Konstantijn 2018
Begroting Stichting de Vuurvogel 2019
Begroting Stichting Koorschool Konstantijn 2019

Privacyverklaring
Privacyverklaring Stichting de Vuurvogel
Privacyverklaring Koorschool Konstantijn