Kinderkoor Konstantijn

Kinderkoor Konstantijn maakt deel uit van Koorschool Konstantijn, die in 1992 is opgericht door Eugène van Boheemen en Herma van Piekeren.

Het is een zang- en kooropleiding waar:

  • je echt goed leert zingen
  • je veel podiumervaring opdoet
  • het plezier van (samen) zingen voorop staat
  • je individuele begeleiding krijgt
  • we veel aandacht voor gezond stemgebruik hebben
  • en we goed kijken naar de vocale en muzikale ontwikkeling(smogelijkheden) van kinderen
  • tijdens de repetities repertoire wordt ingestudeerd voor optredens
  • we een goed artistiek niveau nastreven