Jeugdkoor #Voices

Zingen bij #Voices is leuk: zing een keer mee bij een repetitie!
Zingen bij Jeugdkoor #Voices is leuk én je leert echt goed zingen!
Iets voor jou? Zing een keer mee bij een repetitie, dan ervaar je het zelf.
Mail dan wel even naar onze dirigent Anne Doeleman:
jeugdkoorvoices@gmail.com

#Voices in afstudeerproduct Anne Doeleman, juli 2020