Jeugdkoor #Voices

Jeugdkoor #Voices is een superleuk koor waar:

  • je echt goed leert zingen
  • je veel podiumervaring opdoet
  • het plezier van (samen) zingen voorop staat
  • je individuele begeleiding krijgt
  • we veel aandacht voor gezond stemgebruik hebben
  • we goed kijken naar de vocale en muzikale ontwikkeling(smogelijkheden) van jongeren
  • tijdens de repetities repertoire wordt ingestudeerd voor optredens
  • we een goed artistiek niveau nastreven
Zingen bij #Voices is leuk: zing een keer mee bij een repetitie!
Zingen bij Jeugdkoor #Voices is leuk én je leert echt goed zingen!
Iets voor jou? Zing een keer mee bij een repetitie, dan ervaar je het zelf.
Mail dan wel even naar onze dirigent Anne Doeleman:
jeugdkoorvoices@gmail.com

#Voices in afstudeerproduct Anne Doeleman, juli 2020