Jeugdkoor #Voices

Jeugdkoor #Voices maakt deel uit van Koorschool Konstantijn.

Het is een zang- en kooropleiding:

  • waar je echt goed leert zingen
  • veel podiumervaring opdoet
  • het plezier van (samen) zingen voorop staat
  • je individuele begeleiding krijgt
  • we veel aandacht voor gezond stemgebruik hebben
  • en we goed kijken naar de vocale en muzikale ontwikkeling(smogelijkheden) van jongeren
  • tijdens de repetities repertoire wordt ingestudeerd voor optredens
  • met een goed artistiek niveau
Zingen bij #Voices is leuk: zing een keer mee bij een repetitie!
Zingen bij Jeugdkoor #Voices is leuk én je leert echt goed zingen!
Iets voor jou? Zing een keer mee bij een repetitie, dan ervaar je het zelf.
Mail dan wel even naar onze dirigent Anne Doeleman:
annedoeleman@home.nl

De Koorschool is in 1992 opgericht door Eugène van Boheemen en Herma van Piekeren.